Promocje - garaże blaszane

GARÁŽ 3m x 5m POZINKOVANÁ

GARÁŽ 3m x 5m POZINKOVANÁGARÁŽ 3m x 5m POZINKOVANÁ
Do konce akce zbývá:
dnůhodinminutvteřin
Vyhledat více Promocje - garaże blaszane
Druh střechy
Rozměry:
ŠířkaDélka
zamów Kotce

Hlavní stránka / Facebook soutěž

velikost textu: A A A

 

Podminky soutěže:

Soutěžte s Bomstalem o nejúspěšnější fotografii vaší garáže

Pochlubte se svojí novou garáží! V období od 1.6. do 30.11. 2014 vyhlašuje společnost Bomstal.eu soutěž o nejvíce lajkovanou fotografii garáže realizovanou společností F.P.U.H. BOMSTAL.

Vyfoťte co nejoriginálněji svoji garáž, fotografii zašlete na adresu soutez.bomstal@gmail.com. Pak už jen sledujte facebookový profil společnosti Bomstal.eu a vzrůstající počet like k fotografií právě vaší garáže.

STAŇTE SE FANOUŠKEM našeho facebookového profilu, šiřte ho mezi svými přáteli a rozhodněte o tom, kdo vyhraje následující ceny.

O CO SE HRAJE?

1. místo – iPod Air Wi-fi 32 GB,

2. místo – Galaxy S4,

3. místo – voucher v hodnotě 6000 Kč na výrobky Bomstal.eu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: F.P.U.H. BOMSTAL. Ing. Miroslaw Walica, Małopolska, Szczyrzyc 64, 34-623, IČ 25588869

DOBA TRVÁNÍ : Soutěž probíhá od 1.6. do 30.11. 2014. Fotografie budou přijímány do 31.10. 2014. Všechny fotografie přijaté po tomto datu nebudou zařazeny do soutěže.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže odesláním fotografie své garáže realizované společností F.P.U.H. BOMSTAL na adresu: soutez.bomstal@gmail.com.

  • Každý účastník může poslat svoji fotografii pouze jednou. Pokud pošle účastník stejnou fotografii vícekrát, bude do soutěže zařazena jen jedna fotografie.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

  • Na začátku každého měsíce budou vyhodnoceny 2 fotografie z předešlého měsíce, které za 30 dní získaly největší počet like.

  • 2 fotografie s největším počtem like z každého měsíce postoupí do finálového hlasování, které proběhne v prvních 14 dnech v prosinci 2014.

Pozn.: V případě, že dva nebo více výherců budou mít shodné počty like, pak o výherci rozhodne společnost Bomstal.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Výherní fotografie budou zveřejněny na facebookovém profilu. Jejich autoři budou dále kontaktováni prostřednictvím emailu. Výhry budou předány doručením na adresu výherců.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

Účastník soutěže dává Bomstal.eu souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastí ve hře vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zaštiťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu nabývá platnosti s okamžikem jeho doručení pořadateli.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE :

· Organizátor je oprávněn bez uvedení důvodu vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají poctivě či nedodržují pravidla, nebo se do hry zaregistrovali vícekrát.

· Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

· Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

· Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení emailů.

· O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce www.bomstal.eu, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Copyright © Bomstal
Realizace: Intellect.pl


Powiększ